Karşılama "Medica – Nareçen kaplıcası"

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Bulgarca

Работно време : Pazartesiden pazara - 24 saat
  За контакт : +359 886 86 1000

Rodoplar

Rodop Dağları, Bulgaristan’nın en geniş dağ silsilesidir ve ülkenin arazisinden yaklaşık 1/7 kaplar. Uzunluğu 220-240 km.dir, genişliği ise 100 km.kadardır.Dağın toplam arazisi yaklaşık 18.000 kilometre kare, bunlardan yaklaşık 13.000 kilometre kare Bulgaristan topraklarındadır. Rodop Dağları, Makedonya-Trakya masifinin en büyük kısmıdır – kendi aralarında yükseklik, uzunluk, genişlik ve yön farklılığı taşıyan tepeler, derin nehir vadileri, dar boğazlar ve iç dağ vadilerinden karmaşık bir sistemdir.

Rodoplar

Rodoplar

Rodop bölgesinin rengârenk doğası, güzel ormanları ve benzersiz biyolojik çeşitliliği, kültürel mirası ve zengin yerel gelenekleri sayesinde turizm için muhteşem fırsatlar sunar.

Doğa Turizmi:

Rodoplar Dağlarının eşsiz doğa ve biyolojik çeşitliliğı sayesinde mağara incelenmesi ve kuş gözlemciliği eğitimi gibi özel etkinlikler için sayısız fırsatlar sunar. Özellikle sonuncusu bölgede birçok insan ilgisini çeker. Aynı zamanda dağnın asırlık ormanları ve yeşil çayırları ile nadir ve güzel bitkilerden olağanüstü büyük çeşitlilik korunmuştur ki hem turistler hem de profesyoneller için ilgi alanına girer.

Turistik yürüyüş ve dağ bisikletçiliği:

Eğik yamaçları ve çok sayıda yürüyüş patikaları ile Rodop Dağları dağcılar ve dağ bisikletçileri için caziptir. Batı Rodoplarda çok sayıda turistik dağ evleri, aile otelleri ve köylerde özel evlerde konaklanabilinir. Konaklama için uygun olanaklar mevcutu bu tür turizmi son yıllarda giderek daha popüler yapar.

Родопите

Родопите

Kültürel ve kaplıca turizmi:

Tarih öncesi çağlardan beri dağ yerleşimi için elverişli doğa ve iklim koşulları nedenlerden bir tanesidir – Neolitik çağdan çok sayıda arkeolojik kalıntılar, Trakya medeniyeti, I ve II Bulgar Krallığı bu durumu kanıtlar. Yüzyıllık Osmanlı egemenliğide bölgedeki kültür ve gelenekler üzerine kendi damgasını vurmuştur. Birçok köy ve kasabalarda Milli Uyanış Döneminden (18.-19. Yüzyıl.) önemli mimari örnekleri görülebilinir. Bugün Rodoplarda kadim geleneklerini ve kültürlerini koruyarak, birlikte farklı etnik ve dini gruplar yaşamaktadır. Aynı zamanda kaplıca turizminde kullanılan, bölge birçok şifalı mineral kaynaklar açısından zengindir zengindir. En ünlü kaplıcalar arasında en popüler Velingrad ve Nareçenski mineral kaplıcalarıdır.

Avcılık ve Balıkçılık:

Rodop Dağları birçok baraj ve balkan alabalığı dolu nehirleri ile balıkçılık turizmi için birçok fırsat sunar. Ayrıca, Batı Rodoplar birkaç avcı çiftliğini
konaklar ki bunlar geyik ayı, yaban domuzu ve diğer av hayvan türlerin elit ganimetlerini sunar.

Kış sporları:

Kış aylarında başlıca turistik atraksyonlarından biri Smolyan şehrine yakın kış tatil köyü ve kayak merkezi Pamporovo’dur (1600 m rakım). Pamporovo, en güneyde bulunan Avrupa kayak merkezi olarak ve kış sporları için iyi koşullar sunarak birçok bulgar ve yabancı turist çekmektedir. Kayak-turizm koşulları için Çepelare şehri yakınlarında da vardr. Velingrad yakınında “Sütkya” ve Smolyan yakınında “Perelik” Rodop bölgesinde spor ve turizm kompleksleri yapımı için iki büyük projenin kabul edilmesi hakkında şu an görüşmeler devam eder.